Fiorital d.o.o., Slavonska avenija 7, HR - 10000 Zagreb, temeljni kapital 4.520.000,00 kn uplaćen u cijelosti, OIB 09528552883, Trgovački sud u Zagrebu

Fiorital d.o.o. Poduzeće za trgovinu ribom

i ribljim prerađevinama

Naziv poduzeća: FIORITAL d.o.o.


Adresa: Slavonska avenija 7, 10000 Zagreb, Hrvatska


OIB: 09528552883


Banka: PBZ – IBAN

HR6123400091110119608


Tel: 012455073


Fax: 012455076


E-mail: fiorital@fiorital.hr